11 juni 2019, ALV de agenda

Algemene ledenvergadering HBS Craeyenhout

Datum: 11 juni; aanvang: 20.00 uur

Plaats: clubhuis HBS Craeyenhout

Agenda: 

  1. Opening
  1. Mededelingen en ingekomen stukken
  1. Vaststellen notulen ALV d.d. 10 december 2018
  1. Benoeming Notulencommissie
  1. Begroting 2019-2020 en contributievoorstel. Toelichting: penningmeester. Agendastuk is beschikbaar via de site, mits u bent ingelogd https://www.hbs-craeyenhout.nl/index.php?page=642.
  1. Beleidsplannen afdelingen Voetbal en Hockey. Op 13 en 14 mei jl. hielden de afdelingen Voetbal en Hockey hun jaarvergadering voor hun leden. Het AB vraagt de leden of er draagvlak is voor een onderzoek naar de (on)mogelijkheden en de (on)wenselijkheden aangaande het vergoeden van selectiespelers.
  1. Het realiseren van een blaashal op eigen complex. Toelichting: Hockeybestuur. Het AB vraagt haar leden of er draagvlak is voor het realiseren van een blaashal op eigen complex en aangaan van financiële verplichtingen daartoe. Zaalhockeyseizoen 2019-2020 of 2020-2021.
  1. Stand van zaken renovatie velden 2 en 3. Toelichting: voorzitter
  1. Rondvraag
  1. Sluiting
Algemeen Nieuws overzicht