presentatie van de jaarvergadering hockey

Afgelopen dinsdagavond hebben wij de hoogtepunten van ons nieuwe beleidsplan, sportiviteit & respect en de contouren van de blaashal aan jullie geschetst, allen belangstellende hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. De presentatie van de jaarvergadering hockey kunnen jullie hier terugvinden.

Zoals aangekondigd zal er tijdens de ALV op 11 juni a.s. gestemd worden over de blaashal, wij hopen dan ook dat de hockeyleden en de vertegenwoordigers van de leden die avond in groten getale aanwezig zijn. Voorafgaand aan de ALV zal de verdere uitwerking van het beleidsplan en de blaashal inzichtelijk zijn.

Je kunt de presentatie bekijken wanneer je bent ingelogd.

Hockey Nieuws Overzicht