ledenvergadering afdeling voetbal

Op maandag 13 mei, om 20.15 uur, in het clubhuis, vindt een ledenvergadering van de voetbalafdeling van HBS plaats.

 Op deze ledenvergadering zal het Voetbalbestuur zijn 'Beleidsplan HBS Voetbal 2019-2023' presenteren. Een concept van het beleidsplan ten behoeve van de vergadering, dat tot stand gekomen is in afstemming met verschillende commissies en kaderleden binnen de afdeling, treft u aan in bijlage.

Op de ledenvergadering staan de volgende hoofdonderwerpen uit het beleidsplan op de agenda:

  • Ontwikkeling van de HBS-Jeugdopleiding
  • Ambities met betrekking tot de HBS-Selectie, waaronder compenseren en vergoeden
  • Stimuleren van een levendige breedtesportafdeling

Graag zien we u deelnemen aan de beraadslagingen en eventueel uw stem uitbrengen, want de plannen zien op ambities en initiatieven voor al onze leden en vormen een leidraad voor de komende jaren. De ledenvergadering biedt de mogelijkheid om met leden van het Voetbalbestuur, en de daaronder vallende Commissies, over deze onderwerpen in gesprek te gaan.

In het bijzonder vernemen wij op deze ledenvergadering in hoeverre de ambities en plannen op draagvlak onder de leden kunnen rekenen en willen we daarnaast de stemming omtrent een aantal specifieke ambities en plannen peilen, zoals bijvoorbeeld compenseren en vergoeden van de HBS-Selectie. 

Uiteraard vernemen wij ook graag aanvullend feedback, wensen en eventuele initiatieven van leden, om zo mogelijk mee te nemen in een definitief beleidsplan ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering in juni en/ of te betrekken in de uitvoering.

Wanneer u bent ingelogd kan vervolgens via de dan onderstaande link het conceptbeleidsplan ingezien worden.

Algemeen Nieuws overzicht