Stephan Vink behaalt KNVB diploma Hoofd Opleiding-A

Stephan Vink (Hoofd Jeugd Opleiding HBS) heeft op maandagavond 22 januari 2019 op het bondsbureau van de KNVB in Zeist het diploma Hoofd Opleiding-A ontvangen. Hij heeft de opleiding, van 1,5 jaar, met goed gevolg voltooid. Een mijlpaal voor HBS en de opleiding. Het is het hoogste diploma op amateurniveau. In Nederland bezitten nu 20 mensen het diploma. 

16 cursusbijeenkomsten in 1,5 jaar
De opleiding duurde 1,5 jaar en bestond uit twee delen, namelijk een cursus- en een ervaringsgedeelte. Het cursusgedeelte bestaat uit zestien cursusbijeenkomsten, die plaatsvonden op en bij de clubs van de cursisten in de avonduren tussen18:00 tot 22:00 uur. Het ervaringsgedeelte bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit het uitvoeren van opdrachten in het dagelijks functioneren als HO binnen de eigen vereniging. Het tweede deel bestaat uit het voorbereiden, geven en afronden van een KNVB module (niveau 1) aan het startend jeugdvoetbal kader binnen jouw eigen vereniging.

Het diploma HO-A is een belangrijke certificeringsvereiste van het Kwaliteit- & Performance Programma van de KNVB. HBS is sinds mei 2016 een erkende Regionale Jeugd Opleiding. Dit jaar staat de nieuwe verplichte audit gepland.

Proeven van bekwaamheid
Proeven van Bekwaamheid (PvB) Om de opleiding succesvol af te ronden moet jij een aantal Proeven van Bekwaamheid (PvB) met goed gevolg afleggen. De volgende kerntaken van een hoofd opleiding komen terug in de PvB’en die moeten worden afgelegd voor de opleiding Hoofd Opleiding A:

• Zet het jeugdvoetbalbeleid op
• Voert het jeugdvoetbalbeleid uit
• Ontwikkelt jeugdvoetbalkader Diploma 

Bevoegd om binnen te club op te leiden
De opleiding werd afgesloten met drie Proeven van Bekwaamheid (PvB). Het diploma Hoofd Opleiding A geeft Stephan het recht om uit naam van de KNVB (inclusief certificering) de module Jeugdvoetbaltrainer-coach (JVTC) te geven binnen jouw eigen vereniging aan jouw jeugdvoetbalkader. In de eerste helft van het seizoen 2018-2019 heeft Stephan aan 14 jeugdtrainers de Jeugdvoetbaltrainer-coach (JVTC) gegeven. Binnenkort vindt de diplomering plaats van deze 14 jeugdtrainers.

 

 

 

Voetbal Nieuws Overzicht