Machtigingsformulier HBS Craeyenhout

Aantrekkelijke contributie-korting bij afgeven van machtinging!

Met het afgeven van een machtiging voor automatische incasso profiteert u automatisch van de betalingskorting ad € 25,00 Deze betalingskorting geldt niet voor teamcontributies en entreegelden.

Door ondertekening van dit formulier geeft u HBS toestemming om uw contributie van uw bankrekening te incasseren.

U kunt het formulier downloaden, opslaan, digitaal invullen en het daarna uitprinten en ondertekenen. U kunt het daarna inscannen en mailen naar contributies@hbs-craeyenhout.nl.

 

Downloads:

Lid Worden bij HBS Craeyenhout overzicht