Toelichting van de TC: “iedereen op het juiste niveau”

Jaarlijks stelt de Technische Commissie Jeugd samen met de selectietrainers in de diverse leeftijdscategorieën de selecties samen, zo ook afgelopen zomer voor het huidige seizoen 2018-2019. 

Iedereen op het juiste niveau
Bij het indelen van teams zijn diverse criteria van belang. Belangrijkste punten voor HBS zijn spelplezier, teamgeest en individuele ontwikkeling; voetbalt een speler met plezier en voelt hij zich comfortabel in het (selectie)team. Het is binnen onze jeugdopleiding bovendien van groot belang of een individuele speler op het juiste niveau speelt en voldoende wordt uitgedaagd op basis van zijn talent en vaardigheden op dat moment. Dit geldt voor selectieteams, maar ook voor breedteteams. Er is oog voor spelers die niet in een selectieteam spelen, maar wel aantonen mogelijk in staat te zijn het volgend seizoen in een selectieteam te gaan spelen. In die gevallen zal een speler mee gaan trainen met een selectieteam. Ook dit seizoen is dit in de praktijk uitgevoerd. 

Doorplaatsen naar hogere leeftijdscategorie
‘Langs de lijn’ horen wij af en toe opmerkingen en soms krijgen wij vragen over het reeds bij aanvang van het seizoen ‘doorplaatsen’ van spelers naar een hogere leeftijdscategorie. Nu de winterstop er aan zit te komen en er een goed beeld is van de teams en spelers op dit moment, lijkt het ons goed om toe te lichten wat de visie binnen de HBS jeugdopleiding hierin is. 

Sinds dit seizoen 2018-2019 is door de technische commissie als test besloten om bij aanvang van het seizoen meer spelers dan voorheen in een andere (hogere) leeftijdscategorie te laten voetballen om de individuele speler uit te dagen. Een beslissing om een speler ‘door te plaatsen’ wordt niet zomaar genomen. De trainers zijn hierin leidend en overleggen met het Hoofd Opleiding, het Hoofd Bovenbouw en/of het Hoofd Onderbouw, de interne scouts, indien van toepassing met de coördinator breedteteams en het bestuurslid Technische Zaken en in specifieke gevallen met de medische begeleiding. Ook de gegevens in het spelervolgsysteem worden meegenomen in de beslissingen. 

Uitdaging voor iedereen
De beslissing om een speler in een hogere leeftijdscategorie te laten spelen is zeker ook in het belang van teams en spelers in de categorie die de doorgeschoven speler ‘verlaat’. Wij constateren dat andere spelers in de categorie zich sneller en goed ontwikkelen. 

Op dit moment blijken de doorgeplaatste spelers het niveau aan te kunnen, hoewel zij soms wel wat meer tijd nodig hebben om zich aan te passen. Dit seizoen zijn 14 spelers in een hogere leeftijdscategorie gaan spelen:

2 spelers uit de O9 → O10-1
1 speler uit de O10 → O11-1
3 spelers uit de O11 → O13-5 (geb. jaar 2007)
4 spelers uit de O12 → O13-1
2 spelers uit de O14 → O15-1
2 spelers uit de O17 → O19-1

Meetrainen met andere teams
Eind januari zullen bepaalde spelers uit de 1e selectieteams van de O19, O17, O15, O14, O13 en O12 een keer in de week gaan meetrainen bij een hoger team. Bij spelers waarvan wij vinden dat een keer meetrainen in de week niet genoeg is, kan ervoor gekozen worden om dit meerdere keren in de week te laten zijn en ze eventueel ook op zaterdag bij de wedstrijd te betrekken van het hogere team. Spelers vanuit de 2e selecties en overige teams, zullen vanaf eind februari hier mogelijk mee starten. Zo ook de spelers in de O11, O10, O9 en O8.

Elk seizoen is anders
Wij zullen ook voor volgende seizoenen bij aanvang van het seizoen indien wenselijk spelers doorplaatsen naar hogere leeftijdscategorien. Maar wij benadrukken dat het zeker niet zo is dat een speler die in een bepaald seizoen in een hogere leeftijdscategorie gaat spelen ook automatisch het seizoen daaropvolgend in een hogere leeftijdscategorie zal gaan spelen. 

Technische Commissie Jeugd HBS

Volg HBS TC Jeugd HBS ook op twitter: www.twitter.com/HBS_TC_Jeugd 

Twitter TC Jeugd

 

Voetbal Nieuws Overzicht