Vanaf 1 januari 2019 is sportpark Craeyenhout rookvrij!

Het aantal sportverenigingen dat rookvrij is, loopt snel op. Waren het er vorig jaar nog 151, nu zijn het er al 571. Ook HBS Craeyenhout wil als sportvereniging het goede voorbeeld geven aan onze jeugd. Het overgrote deel van onze leden is jeugdlid en die willen wij rookvrij laten sporten.

Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar. Met een rookvrij sportterrein draagt HBS Craeyenhout bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie. Ook Quick en HVV hebben deze stap gezet. 

Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook mensen die willen roken! We vragen mensen die willen roken dat voortaan alleen te doen op de daarvoor aangewezen plek, het grote boventerras aangrenzend aan het clubhuis. Bijgevoegde afbeelding laat zien waar deze rookplek zich bevindt. 

Wij gaan er vanuit dat iedereen die op HBS Craeyenhout komt dit initiatief ondersteunt en rekenen op jullie medewerking om samen te zorgen voor een gezonde en veilige omgeving voor onze jeugd.

 Wij kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn over ons rookbeleid de antwoorden op de meest gestelde vragenleest u hieronder:

HBS Craeyenhout ROOKVRIJ. 

VRAAG EN ANTWOORD

1. Waarom wordt het Sportpark Craeyenhout rookvrij? 

Onze vereniging bestaat grotendeels uit jeugdleden en we willen onze kinderen een gezonde en veilige omgeving bieden om te sporten. Door niet te roken in de nabijheid van jeugdspelers, maken we roken minder normaal en aantrekkelijk en voorkomen we het schadelijke meeroken. We geven onze jeugdspelers een goed en gezond voorbeeld en dragen hiermee bij aan het realiseren van een rookvrije generatie.


2.  Per wanneer wordt het Sportpark Craeyenhout rookvrij?

We starten direct in het nieuwe jaar 2019.

3. Waar en wanneer geldt rookvrij?

Sportpark Craeyenhout is 7 dagen in de week rookvrij. Ook tijdens evenementen, feesten en toernooien gelden de rookbeleid-afspraken.  Alleen op de aangewezen rookplek op het boventerras grenzend aan veld 1 mag gerookt worden. 

4. Betekent rookvrij een rookverbod?

Nee, we spreken niet van een verbod, maar een rookvrij terrein voor de jeugd. Wij sluiten aan bij de beweging op weg naar een Rookvrije Generatie. Deze beweging is erop gericht om kinderen rookvrij te laten opgroeien.

5. Geldt dit dus ook voor onze tribune?

Zeker, ook hier willen we niet dat kinderen rokers zien en bovendien is juist op de tribune meeroken moeilijk te voorkomen.

6. Waarom doen we niet een algemeen rookverbod?

Er zijn stemmen die daarvoor opgaan. Wij geloven niet dat de tijd daar rijp voor is. We sluiten ons aan bij de beweging op weg naar een Rookvrije Generatie. Deze is erop gericht om kinderen de mogelijkheid te bieden rookvrij op te groeien.

7. Wie gaat dit handhaven?

We gaan niet handhaven. We gaan de mensen informeren en aanspreken. Dat zullen we doen met borden bij de toegang tot de velden en onze website. Ook de bezoekende clubs zullen we informeren. Van onze leden en ouders/verzorgers verwachten wij dat mensen, die zich niet aan houden aan ons rookbeleid, informerend en met respect aangesproken worden.

8. Als er jeugd komt kijken bij mijn wedstrijd, heb ik daar toch niet om gevraagd. Mag ik dan toch niet roken?

Dat klopt. Jeugdspelers kijken vaak op tegen de senioren en ongevraagd kom je dan in de positie van rolmodel. Vergelijk het met door rood lopen waar kinderen voor het stoplicht staan te wachten. Hiermee geef je als volwassenen ook niet het goede voorbeeld. Kinderen leren van gedrag van anderen en doen het gedrag ook na. We willen op het sportterrein graag kinderen het goede voorbeeld geven.

9. Niet roken begint toch bij het gezin met de opvoeding?

Dat klopt. Echter, ook HBS Craeyenhout speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de jeugdleden. Rolmodellen zoals spelers van hoge elftallen, coaches en trainers hebben ook veel invloed op kinderen. Zien roken doet roken. Door onze sportvereniging rookvrij te maken willen we de ouders/verzorgers steunen als zij hun kinderen rookvrij willen laten opgroeien

10. Als een opa bij zijn kleinkind komt kijken en een sigaartje opsteekt gaan we dan handhaven?

We gaan mensen informeren en aanspreken. Dit doen we met respect en met aandacht voor de specifieke situatie.

11. Als een ouder van de tegenstander het onzin vindt. Hoe gaan we daar dan mee om?

Als deze geïnformeerd is en negatief reageert, dan laten we het zo. Onze actie is positief bedoeld en we willen zeker niet dat er ruzie uit voortvloeit. Uiteraard zullen we dan nogmaals de bezoekende club informeren over ons rookbeleid.

12. Is deze actie niet betuttelend?

Er zullen zeker mensen zijn die dat vinden. Er zullen ook mensen zijn die vinden dat we niet ver genoeg gaan. Wij denken de gulden middenweg te bewandelen en vinden het niet betuttelend om ons in te zetten voor de gezondheid en het recht van kinderen om rookvrij op te groeien.

 

 

 

Club nieuws Overzicht