Blessure preventie programma HBS Jeugd

Training leidt in eerste instantie tot vermoeidheid en tijdelijke achteruitgang in de prestatie. Bij voldoende herstel treedt supercompensatie op, de prestatie zal verbeteren. Bij verstoring tussen de trainingsbelasting en herstel vindt geen supercompensatie plaats. Dit kan leiden tot overtraindheid, stagnatie of zelf daling van de prestatie. 

De Technische Commissie Jeugd hecht grote waarde aan het zoveel mogelijk trachten te voorkomen van blessures door overbelasting en of groeispurts. Om die reden wordt voor de selectieteams O12 tot en met O15 het gewicht en de lengte van de spelers diverse keren gemeten en bijgehouden door Berend Kaster van Herstel Snel. Berend adviseert de trainers over spelers die in een ‘gevaren’zone zitten. De trainingsintensiteit wordt hierop aangepast.

Voor de O17 en O19 is enkele weken geleden eveneens een speciaal programma opgestart.

A-C-load ratio
Er bestaat een duidelijke link tussen een hoge trainingsbelasting en een vergrote kans op een blessure. Aan de andere kant levert een hoge trainingsbelasting grotere fitheid en minder blessures. Dus hoe hard moet er getraind worden om een verlaagd blessure risico te hebben? Een populair analysemethode: A-C-ratio, De verhouding tussen de acute trainingsbelasting (gemiddelde van 1 week) en de chronische trainingsbelasting (gemiddelde van de voorgaande vier weken).

Hoe werk het?
De sporter geeft een half uur na iedere training (bij te vroeg scoren wordt alleen het laatste gedeelte herinnerd) de mate van inspanning aan op een schaal van 0 (rust) tot 10 (maximale inspanning). Dit is de sRPE (session rating of perceived exertion). Om een indicatie te krijgen van de totale interne trainingsbelasting van de sporter wordt de RPE vermenigvuldigd met de totale trainingsduur in minuten. Dus als een speler de trainingsbelasting ervaart als een 7 en er is 90 minuten getraind dan is de uitkomst voor die training 630 eenheden (A.U.: arbitrary units). Zo kunnen alle 3 de HBS trainingen en de wedstrijd beoordeeld worden. Na 1 week is er dan voor iedere speler een totaal aantal A.U. De grootte van de toename van de trainingbelasting is te berekenen door de som van de dagelijkse trainingsbelasting van de afgelopen week (acute trainingsbelasting) te delen door de gemiddelde trainingsbelasting van de voorgaande 4 weken (chronische trainingsbelasting).

De trainers van de JO17-1, JO17-2 en JO19-1 krijgen een advies over de spelers in ‘gevaren’zone. De afgelopen weken is voor diverse spelers de trainingsintensiteit aangepast.

Voetbal Nieuws Overzicht