Openstaande contributie voorgaande seizoenen

Het huidige seizoen is al weer aardig op weg. Helaas is een aanzienlijk deel van de contributie van voorgaande jaren, ook na herhaaldelijke aanmaningen, nog niet voldaan. 

In de komende tijd zal Hans Delfos de meeste van de leden die nog een achterstand hebben benaderen met een TIKKIE, om zodoende alsnog de contributie te voldoen. Voor de spelende leden geldt dat wanneer geen gehoor wordt gegeven aan dit TIKKIE de speelgerechtigdheid wordt ingetrokken. Vanwege de ouderdom van deze posten is het ook niet meer mogelijk een betalingsregeling overeen te komen. U bent pas weer speelgerechtigd wanneer de gehele schuld is voldaan.

Algemeen Nieuws Overzicht