Contributie huidig seizoen

Zoals u wellicht heeft gemerkt is de contributie voor het lopende seizoen nog niet gefactureerd en geïnd. De belangrijkste reden is dat de contributie met ingang van dit jaar met behulp van ClubCollect zal worden gefactureerd en geïnd.

Het afstemmen van de systemen heeft wat tijd gekost, maar op dit moment zijn we zo ver dat de facturen binnen enkele dagen zullen worden verstuurd. 

De nieuwe vorm van factureren brengt voor de leden enkele veranderingen en vereenvoudigingen mee: 

- Om te beginnen zal er voor de leden die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso niets veranderen, wij zullen de contributie ‘gewoon’ incasseren, u hoeft niets te doen.

- Voor alle andere leden geldt dat de contributie verminderd met de korting (€25) die alle leden met een automatische incasso krijgen wordt gefactureerd. U ontvangt de factuur per mail en/of sms, vergezeld met een iDeal betalingsverzoek.

- U krijgt de keuze hoe u de contributie wenst te voldoen, te weten in één keer middels iDeal, per automatische incasso, of in termijnen. Aan het betalen in termijnen zijn administratie kosten verbonden.

- Wanneer u geen keuze maakt binnen een maand na het ontvangen van de factuur, dan zal de gefactureerde contributie worden vermeerderd met de verstrekte korting ad €25. Wanneer u na twee maanden nog geen keuze heeft gemaakt zal het verschuldigde bedrag nogmaals worden vermeerderd met €15. 

We zijn er van overtuigd dat met behulp van Club Collect het innen van de contributie sneller en efficiënter zal gaan.

Algemeen Nieuws Overzicht