Reminder deelname onderzoek

Medio oktober zijn alle leden van HBS Craeyenhout gemaild met het verzoek deel te nemen aan een enquête. Met deze vragenlijst wil het AB inventariseren welke mogelijkheden er zijn onder de leden en de ouders van onze jeugdleden om onze club te ondersteunen, bijvoorbeeld als vrijwilliger of als sponsor.


Tot nu toe heeft ruim 20 procent van de leden de enquête inmiddels ingevuld, met gelukkig heel veel positieve signalen. Het AB wil natuurlijk graag nog veel meer reacties ontvangen. Daarom wordt deze week de enquête nogmaals rondgestuurd aan degenen die nog niet hebben kunnen reageren. Met daarbij uiteraard het verzoek deze alsnog in te vullen. Dit duurt nog geen 5 minuten.

Alvast bedankt!

Algemeen Nieuws overzicht