Chris Lieshout

Chris Lieshout Secretaris AB

Secretaris Algemeen Bestuur

Ik ben in september 1957 lid geworden van HBS.  Aangespoord door mijn vader die al jaren lid was van HBS. Mijn ouders waren ‘echte’ HBS-ers. Thuis werd  iedere dag over HBS gesproken. In de jeugd prachtige jaren gehad met voetbal en cricket op het oude Houtrust. Op mijn 25e jaar raakte ik met voetballen geblesseerd en kreeg het advies te stoppen.

Samen met mijn toenmalige echtgenote ging ik tennissen en golfen om toch lekker te sporten. Ik ben 15 jaar voorzitter van de tennisafdeling van Te Werve in Rijswijk geweest en nam de  achteraf domme beslissing mijn lidmaatschap van HBS op te zeggen. Na een trieste periode in mijn privé leven bleef HBS toch trekken en werd ik weer lid. 

Sinds 2009 ben ik secretaris van het Algemeen Bestuur. Indertijd benaderd door Flip van der Giezen en Henk Soons. Ik heb er nooit spijt van gehad! HBS is een prachtige club waar ik bijna iedere dag even langs ga om met verenigingsmanager Rob Buursen de dagelijkse gang van zaken door te nemen. Als nestor of eminent grise van het Algemeen Bestuur voel ik mij thuis, mede door de fijne onderlinge sfeer.  

Contactegegevens

algemeenbestuur@hbs-craeyenhout.nl

06-10370253  070-3939261

Bestuursleden HBS Craeyenhout Overzicht