Sponsorbeleid HBS Craeyenhout (kleding)

In vervolg op een aantal recente onreglementaire naamsvermeldingen op kleding en pakken, hierbij een  korte samenvatting uit het sponsorbeleidsplan met de betreffende regels hierover. 

 
  • Wedstrijdkleding mag nooit bedrukt worden zonder toestemming van de sponsorcommissie 

  • Buiten de wedstrijdkleding mogen overige kleding en tassen waar niets op staat altijd gesponsord worden.  

  • Zodra op dit laatste een bedrijfsnaam of andere naam wordt gedrukt is een bijdrage aan de vereniging verplicht. 

  • Deze bedragen per kledingsoort of tas per team:  

  • Voor senioren en jeugdselectieteams € 500,- 

  • Voor alle lagere juniorenteams € 350,- 

Sponsorinkomsten zijn – naast de contributie en de baromzet – voor onze vereniging van groot belang om alle ambities en plannen uit te voeren. Bij HBS Craeyenhout is de sponsorcommissie verantwoordelijk om nieuwe sponsors te werven en om bestaande sponsors het naar hun zin te maken zodat ze ook sponsor blijven. 

Als je een idee hebt voor een nieuwe sponsor, is het altijd aan te raden contact op te nemen met de sponsorcommissie (zie de contactgegevens hieronder). Want zij weten wat voor afspraken en regels er zijn en welke mogelijkheden wij als vereniging aan sponsors kunnen bieden (en welke niet!). 

Eén belangrijke regel is dus dat indien je een kledingstuk, een bord of iets anders op ons complex gebruikt voor een reclame-uiting, er altijd een bijdrage aan de algemene middelen van de vereniging betaald dient te worden.  

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met een van de volgende bestuursleden van de sponsorcommissie

Roland Goldman (voorzitter) 06 53 339 151 of Udo Roberti (lid financiële zaken) 06 53 777 671.  

Algemeen Nieuws Overzicht