Kort verslag Algemene Ledenvergadering

Grote opkomst bij de Algemene Ledenvergadering op maandag 11 juni. De belangrijkste onderwerpen op deze avond leest u in dit artikel:

 

Presentatie van de verenigingsbegroting seizoen 2018-2019 met daarbij selectie- en jubileumtoeslag

Penningmeester Tycho Vermeire gaf via een PowerPoint presentatie een duidelijk overzicht van hoe de vereniging er financieel voorstaat. “ Uitgangspunt van dit bestuur is dat zoveel mogelijk gelden naar de drie afdelingen gaan. De verenigingskosten zijn iets omhoog gegaan. Mooi is te vermelden dat de lening voor de aanleg van het kunstgrasveld (veld 1) deze zomer nog volledig wordt afgelost”. 

Extra Kosten

Tycho Vermeire zei verder dat extra kosten worden gemaakt met het schoonmaken- en houden van ons clubgebouw. “Er is een nieuw contract gesloten met een nieuw schoonmaakbedrijf. 

Verder wordt wederom meer geld besteed aan de afdelingen Voetbal (trainers, selectie, jeugd) en Hockey. Voor wat betreft Sponsoring blijven we achter in de prognoses, maar met de nieuwe Sponsorcommissie is er goede hoop dat we die achterstand snel gaan inhalen.”

Toeslagen

De Algemene Vergadering ging akkoord met extra toeslagen voor selectieteams van Voetbal en Hockey. “Ook eenmalig vragen we een extra bijdrage voor ons jubileum aan de leden. “Die extra toelage moet gezien worden als voorzorg, de Lustrumcommissie probeert met haar activiteiten opbrengsten en kosten in evenwicht te houden”. 

Ook met dit voorstel ging de algemene ledenvergadering akkoord. Overigens zal de contributie voor het nieuwe seizoen met 1% stijgen.

De penningmeester maakt zich zorgen over de ‘betalingsmoraal’ van een aantal leden. “Men beseft niet dat een vereniging als HBS/Craeyenhout ieder jaar een aantal grote vaste kosten moet betalen. Er wordt hard gewerkt om die achterstallige contributies snel te innen. 

Lustrumactiviteiten

Jasper Vink, voorzitter Lustrumcommissie, vertelde de vergadering wat de plannen zijn. 

“De data 5, 6 en 7 oktober moet bij iedereen met rood zijn onderstreept. Alle plannen zijn te lezen op de site. Over het schitterende jubileumboek vertel ik niks. Wel dat het 1e exemplaar op zaterdagavond 6 oktober wordt uitgereikt.” 

Bestuurswisselingen

Zoals bekend vertrekt Nick Schavemaker, na bijna negen jaar, als voorzitter van afdeling Voetbal. Zijn opvolger wordt Frits Broers. Voorzitter Jacco Visser bedankte Nick voor al zijn inspanningen voor de afdeling. (zie elders op de site).

Marjolein Landheer wordt voorzitter afdeling Hockey. Zij volgt Steven Visee op. Zowel Marjolein als Frits kunnen op steun rekenen van het algemeen bestuur. 

Tot slot

Ere-voorzitter Rudi Hemmes bedankte het algemeen bestuur voor de vele werkzaamheden. “We gaan mooie maanden tegemoet. Ook wil ik Nick Schavemaker feliciteren met zijn benoeming tot Lid van Verdienste”.

Met het zingen van het clublied werd de vergadering afgesloten.

 

 

 

Het Algemeen Bestuur         

 

Club nieuws Overzicht