Hockey Teammanagers

Verantwoordelijkheden
De teamouder is verantwoordelijk voor alle taken rondom het team die buiten het gebied van de trainer of coach vallen. Dit houdt met name in dat zij zorgen voor:

 

 • voor verspreiding van ontvangen informatie,
 • voor een rij-indeling voor de uitwedstrijden,
 • voor appeltje-/, tractatie-schema,
 • dat de keepers-uitrusting aanwezig is,
 • dat de ontvangst van de tegenstander is geregeld,
 • voor toezicht op het dragen van de officiële clubtenue,
 • voor toezicht op het aangenaam verlopen van wedstrijden, e.d.
 • dat de algemene normen en waarden worden bewaakt, zoals het taalgebruik,
 • dat na een wedstrijd de speelsters gezamenlijk met de tegenstander iets gaan drinken in het clubhuis,
 • dat er een verslagje van de wedstrijd geschreven wordt,
 • voor de coördinatie bij bijzondere gelegenheden zoals sinterklaas, toernooi e.d.

De teamouder besteedt aandacht aan een goede verstandhouding tussen coach, speelsters en ouders en zorgt voor afstemming met de coach voor wat betreft de te verrichten taken.

Ondersteuning
De teamouder doet bovengenoemde taken niet alleen. In samenspraak met overige ouders uit betreffend team worden de taken verdeeld. De teamouder krijgt ondersteuning vanuit de Technische Commissie. Het aanspreekpunt is de persoon van TC welke verantwoordelijk is voor de leeftijdsgroep. Aan het begin van het seizoen wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd waar men tevens terecht kan voor diverse vragen.
Voor het maken van de rij-indeling wordt vanuit het wedstrijdsecretariaat de benodigde gegevens aangeleverd via e-mail. In coachmap bevindt zich een voorbeeld van een rij-indeling.

Verspreiding informatie
Alle speelsters krijgen aan het begin van het seizoen de volgende schriftelijke informatie:

 • Informatie voor ouders van (nieuwe) leden hockeyclub Craeyenhout
 • Afspraken over de training
 • Overzicht speelsters met wedstrijdschema, rij-indeling en appeltje-/drankje schema

De teamouder zorgt dat alle speelsters deze informatie ontvangen. Alle wijzigingen welke gedurende het seizoen plaatsvinden dienen via de teamouder te lopen. Te denken valt aan wijziging telefoonnummer speelster, stoppen van speelster, gedurende langere tijd niet komen opdagen van speelster, e.d.

Vragen
Voor alle vragen kan de teamouder terecht bij de TC alsmede het bestuur.
Tevens wordt 2 keer per seizoen een Jeugd-Kraaienplatform gehouden. Dit is een overleg waar u terecht kunt voor al uw vragen, ideeën, wensen en klachten. Gezamenlijk zal op deze avonden worden bekeken wat wij met de diverse dingen kunnen doen.

Wegwijzers Hockey Overzicht