Open brief aan de KNVB

Met een groot aantal wedstrijdsecretarissen uit de Haagsche regio is een gezamenlijk e-mail aan de KNVB opgesteld. Hiermee willen de gezamelijke verenigingen waaronder HBS de noodklok luiden over de gevolgen van nieuwe speeldagenkalender.  Hier leest u de inhoud van deze brief met aanvullende informatie aangaande HBS.

-----------------------------------------
Beste KNVB,
 
Met het introduceren van de “nieuwe” speeldagenkalender en het langer doorvoetballen in de maand mei, is er helaas een misrekening gemaakt. Een 4-tal volledig vrij te benutten zaterdagen in januari/februari is niet meegenomen als speeldag.

Daardoor is er dit jaar een enorme chaos ontstaan in o.a de meivakantie. Vele vrijwilligers zijn erg belast met het wijzigen van wedstrijden. Helaas heb ik van diverse clubs moeten horen dat de wedstrijdsecretarissen er zelfs de brui aangeven hebben vanwege deze ongewenste situatie. Het is bovendien simpelweg niet te verkopen als een team 3 maal in de meivakantie moet voetballen. Dit is helaas geen uitzondering geweest.

Wat andere simpele voorbeelden, die bij zo goed als alle clubs gespeeld hebben: Bij HBS zijn er in april en mei 97 wedstrijden vastgesteld op dagen die niet tot de officiële speeldagenkalender van de KNVB behoren, Den Hoorn heeft van de 136 vastgestelde wedstrijden in de 3 weekenden van de meivakantie er uiteindelijk 61 in overleg met de tegenstanders moeten verplaatsen. RKDEO heeft in de maand januari en februari al meer dan 200 oefenwedstrijden moeten organiseren om te voorkomen dat de teams te lang geen wedstrijd zouden hebben.

De kalender zoals deze nu voor de jeugd van categorie B wordt gebruikt, mist zijn doel.  Vele ouders raken gefrustreerd door het vaak moeten voetballen van hun kinderen in de vakanties en als gevolg van de noodzakelijke verplaatsingen, ook nog eens doordeweeks. Hierop zitten ouders, maar ook kinderen niet te wachten. Een deel van de spelers zal hierdoor zelfs simpelweg voor een andere sport kiezen.

Omdat wedstrijdsecretarisen veelvuldig contact hebben met elkaar, hebben we gemerkt dat dit probleem bij alle clubs speelt en het draagvlak voor de huidige speeldagenkalender nihil is. Daarom hebben we gezamenlijk een voorstel gemaakt voor de speeldagenkalender voor het  seizoen 2018/19 voor de B-categorie jeugd district West2. Maar we verwachten dat dit voorstel ook in andere delen van Nederland opgepakt zal worden. Het voorstel doet niets af aan het langer doorspelen en draagt zeker bij tot veel meer begrip bij alle belanghebbenden.

Veel verenigingen beschikken over kunstgras, dus een flink deel van de wedstrijden kan zo goed als altijd doorgaan. Extreme weersituaties zijn vervelend, maar kunnen niet in een kalender worden ingepland. Het is dus van belang dat we in januari al gaan voetballen.

Voorstel speeldagenkalender Categorie B jeugd:

De meivakantie zal dit jaar ook weer flexibel zijn, maar omdat pasen laat valt, hebben we 3 weken een probleem: 20 en 28 april en 4 mei. 11 mei zou wel een datum zijn waarop er inhaalwedstrijden kunnen worden vastgesteld, omdat de verwachting is dat veel scholen kiezen om de meivakantie op goede vrijdag te laten beginnen.

 Wij gaan het liefst terug naar de oude competitieopzet en de oude speeldagenkalender met een uitgebreide bekerpoule en daarna een hele competitie.  Als er toch wordt vastgehouden aan de nieuwe competitieopzet en speeldagenkalender stellen wij voor komend seizoen het volgende wijzigingsvoorstel voor:

1.       De speeldagen van 4/11/18/25 mei verplaatsen naar 12/19/26 januari en 2 februari 

2.      Geen inhaalwedstrijden voor de competitie inplannen in de mei- (20 april t/m 5 mei) en voorjaarsvakantie ( 23 februari en 2 maart).

4.       Extra inhaalzaterdagen creëren in de eerste 2 weekenden van juni

Met deze aanpassing zijn wij ervan overtuigd dat situaties zoals in dit seizoen tot een aanvaardbaar niveau beperkt zullen worden.

Ter onderbouwing van bovenstaande:

1) HBS teams en de tegenstanders willen in januari spelen
In januari zijn er door de HBS teams een groot aantal oefenwedstrijden gespeeld. Dit toont aan dat er bij de HBS teams en de tegenstander een behoefte is om te spelen in januari. Op basis van het aanbod hadden er zelf meer wedstrijden georganiseerd kunnen worden
 
2) Speeldagenkalender past niet bij behoefte HBS jeugd
In april en mei zijn 97 wedstrijden gespeeld op niet speeldagen volgens speeldagenkalender (m.n. doordeweeks en meivakantie). Daar sluit de kalender dus niet aan op de behoefte. In totaal is 11 % van de wedstrijden niet op de oorspronkelijke speeldag gespeeld.
 
 
 
3) Aantal wedstrijdwijzigingen geeft veel extra werk voor vrijwilligers
Het niet passende wedstrijdschema van de knvb had voor HBS 74 wedstrijdwijziging verzoeken tot gevolg, waarvan 35 in april. Onnodig zware belasting van vrijwilligers.
 
 


Voetbal Nieuws Overzicht