Familievoordeel. Wanneer geldt het?

Ieder jaar ontvangt Craeyenhout meer jeugdaanmeldingen dan wij kunnen plaatsen. De plekjes zijn nou eenmaal beperkt met slechts twee velden. HBS-Craeyenhout is een echte familievereniging en familieleden krijgen daarom bij het inschrijven voorrang. Craeyenhout geeft voorrang aan de aanmeldingen van familieleden tot de E lijn.

Dit betekent dat de meisjes voor de Benja’s en de F-teams lid mogen worden, mits het totaal aantal aanmeldingen van familieleden de beschikbare plaatsen niet overschrijdt. Craeyenhout heeft op deze manier tor nu toe ieder jaar de aanmeldingen van familieleden een plaats kunnen geven bij de Benja’s en de F-teams.

In de E-lijn worden de beschikbare plaatsen toegekend, mede op basis van hockeyervaring. Dit zorgt voor een goede aansluiting bij de meisjes die inmiddels al twee jaar hockeyen. Dit betekent niet dat de familieleden geen plekje zullen krijgen, het is echter geen vanzelfsprekendheid. Als familielid wordt beschouwd een actief lid van de hockey-, cricket, dan wel voetbalafdeling. Bij Trim-leden geldt het familievoordeel na 3 jaar lidmaatschap. Uiteraard blijft alle familie, net als iedereen, welkom zich aan te melden voor Craeyenhout! 

Wegwijzers Hockey Overzicht