Wat doet de communicatiecommissie?

De communicatiecommissie ondersteunt en faciliteert de interne en externe communicatie van de vereniging. Wij beheren en onderhouden de verschillende middelen (website, posters, nieuwsbrief, sociale media kanalen) waarop besturen, commissies, leden en sponsoren hun informatie kunnen delen. Zo informeren, motiveren en activeren wij leden, gasten, sponsoren en gemeenten op onze omni-vereniging.

Binnen onze vereniging zijn bijna 600 vrijwilligers wekelijks actief betrokken bij de organisatie van allerhande evenementen en activiteiten.  Dit willen wij onder de aandacht brengen. Dus heb je een boodschap, verhaal, nieuwtje neem contact met ons op. Samen kijken we welk communicatiemiddel past bij jouw bericht.

Aanleveren teksten en beeld

De communicatiecommissie schrijft geen teksten en heeft/maakt geen foto’s. Alle content op de communicatiekanalen van HBS Craeyenhout wordt aangeleverd door onze leden. Wil jij een bericht of nieuws delen op de website, in de nieuwsbrief, via een poster of één van onze sociale mediakanalen? Lever tekst en foto’s dan aan bij webmaster@hbscraeyenhout.nl

Website:

De website van HBS Craeyenhout is ons belangrijkste communicatiemiddel. Hier vind je alle informatie over de club, de verschillende afdelingen, de verschillende commissies. Maar ook nieuws, team- en wedstrijdinformatie vind je er. En niet te vergeten de agenda. Daarin staat elke wedstrijd en elk feest dat je niet mag missen. 

Webmaster:

Dave de Bruin is onze webmaster. Hij verzorgt  het technisch beheer van de website.  Technische vragen kun je sturen naar webmaster@hbscraeyenhout.nl

Content beheerders per afdeling/bestuur:

Per afdeling zijn er content beheerders/coördinatoren. Zij hebben toegang tot de pagina’s die relevant zijn voor deze afdeling en verzorgen het inhoudelijke beheer van deze pagina’s. Dave de Bruin ondersteunt de verschillende beheerders. Wil jij beheerder worden, zodat je informatie kunt delen op de website die voor onze leden interessant is? Stuur dan een mail naar webmaster@hbscraeyenhout.nl

Omdat men als beheerder toegang krijgt tot bepaalde NAW gegevens van onze leden bepaalt de communicatiecommissie intern of een verzoek tot beheer gehonoreerd zal worden.

Agenda website:

Op de website kun je evenementen aankondigen. Dit kan per afdeling of verenigingsbreed. Organiseer je een evenement, activiteit, een speciale wedstrijd of toernooi laat het ons weten. Wij denken graag mee hoe we zoveel mogelijk aandacht kunnen generen. 

Wil jij informatie, nieuws en/of een agendapunt delen op de website?

Neem dan contact op met Dave de Bruin (webmaster@hbscraeyenhout.nl) of met een bij jou bekende beheerder van een bestuur, commissie of afdeling. Zij zullen in overleg kijken op welke pagina van de website jouw bericht het best past.

Commerciële berichten/gesponsorde uitingen

Stel vragen met betrekking tot het plaatsen van commerciële berichten op de website en/of onze officiële sociale mediakanalen aan de sponsorcommissie mail: sponsorcommissie@hbs-craeyenhout.nl. Zonder hun toestemming worden geen berichten op onze algemene communicatiekanalen geplaatst. 

Posters en affiches

Organiseer je een verenigingsbreed evenement op de club dan kun je een poster/affiche laten maken in onze huisstijl. De poster/het affiche kan zowel offline (verspreiding in het clubhuis en/of daar buiten) als online (website + sociale media kanalen) worden gebruikt. 

Voor teamactiviteiten worden geen affiches gemaakt. 

De  oplage van de geprinte versie van de affiches gaat altijd in overleg met de communicatiecommissie die hierin te maken heeft met het daarvoor begrootte budget. 

Stuur je aanvraag voor een affiche naar webmaster@hbscraeyenhout.nl

Sociale Media

HBS Craeyenhout heeft drie officiële sociale media kanalen:

De HBS Craeyenhout socialclub beheert de informatie die op deze verschillende kanalen wordt gedeeld. De verschillende afdelingen zijn in de socialclub vertegenwoordigd. Het is hun taak de informatiestromen positief en informatief te houden en zo gelijk mogelijk te verdelen over de verschillende (hoofd-) afdelingen. 

Wil jij informatie, nieuws en/of een bericht delen op één van onze sociale mediakanalen?

Neem dan contact op met socialemedia@hbs-craeyenhout.nl

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar maken wij een nieuwsbrief. Daarin vind je een verzameling van nieuwtjes, artikelen en komende evenementen, waarop we je willen attenderen. 

Sta je geregistreerd in de ledenadministratie dan ontvang je de nieuwsbrief automatisch op het e-mailadres dat in de administratie is vermeld.  

Wil jij informatie, nieuws en/of een evenement delen in de Nieuwsbrief?

Neem dan contact op met webmaster@hbscraeyenhout.nl 

Craeyen Magazine

Heb je vragen over ons clubblad ‘de Craeyen’ neem dan contact op met ….

De Fotocommissie

De communicatiecommissie en fotocommissie werken nauw samen om tekst zoveel mogelijk te voorzien van bijpassend beeld. . Een aantal bijzonder getalenteerde (hobby-) fotogravenis lid van HBS Craeyenhout. . Daan Rijnsburger, Jan van Tilburg en Remco van Oosterom leveren regelmatig mooie foto’s aan van verschillende evenementen, wedstrijden en toernooien. De communicatiecommissie moedigt het in het bijzonder aan berichten voor de website en/of sociale media altijd te voorzien van een passende foto!

De foto’s zijn voor iedereen beschikbaar op: 

Persmap en Huisstijl

HBS Craeyenhout beschikt over een eigen huisstijl.

Iedereen kan deze standaard templates gebruiken. Doe dat vooral want het ondersteunt de herkenbaarheid van je boodschap. Heb je vragen over het gebruik (bv mailings, posters, foto’s of brieven) neem dan contact op met webmaster@hbscraeyenhout.nl

Zin om mee te doen?

Lijkt het jou leuk onderdeel te zijn van de communicatiecommissie of de HBS Craeyenhout socialclub? Heb jij affiniteit met sociale media, houd je van schrijven, vertel je graag verhalen en wil je betrokken te zijn bij één van de officiële HBS Craeyenhout communicatiekanalen dan maken we heel graag kennis met jou. Laat het ons weten via webmaster@hbscraeyenhout.nl

 

Club Assists Overzicht